# #

Historie společnosti Hydrotech International CZ s.r.o.

V období probíhající restrukturalizace společnosti TOS Rakovník, a.s. (TOS), která započala v roce 1997, byla založena v polovině roku 1999 dceřiná společnost Hydrotech International CZ s.r.o. (HTI) s původním názvem Rakovnické hydraulické prvky s.r.o. V této době spol. HTI převzala zaměstnance a výrobní program hydrauliky mateřské společnosti TOS.

V roce 2002 vstupuje do společnosti zahraniční partner spol. Svendborg Brakes A/S (SB) a získává ve společnosti obchodní podíl 1500/4445 což je cca 30% podílu na celkovém základním kapitálu společnosti. Důvodem vstupu zahraničního partnera bylo posílení kapitálové hodnoty spol. HTI a rozšíření prodejních možností na světových trzích. Spolupráce obou společností pokračuje až do roku 2007, kdy započínají jednání obou majitelů se společností PQS Technology, Ltd. o převzetí výrobního programu hydraulických prvků. Tato jednání jsou úspěšně uzavřena v roce 2008, kdy společnost PQS Technology, Ltd. kompletně přebírá výrobní program společnosti HTI.


Rozváděče HydroTech International Logické ventily HydroTech International Lamelové Hydrogenerátory HydroTech International
Hydraulické rozváděče Logické ventily Lamelové hydrogenerátory

Více o výrobě hydrauliky na stránkách společnosti: PQS Technology, Ltd.

Od roku 2009 se společnost HTI začíná orientovat na generální opravy a modernizace hydraulických lisů a to zejména dodávaných původní společností TOS Rakovník. S příchodem roku 2018 společnost rozšiřuje svůj výrobní program o výrobu malých a středních automatizovaných průmyslových lisovacích zařízení dle požadavků zákazníka.